Urban Forest Master Plan

Tijdens de Roadshow 2023  introduceerde Pius Floris Boomverzorging het Urban Forest Master Plan voor België. 

Wat is een Urban Forest Master Plan?

Een Urban Forest Master Plan is een strategisch lange termijn plan om een optimaal functionerend stadsbos of bomenbestand te bereiken. Met concrete data, doelen, acties en middelen binnen een gestelde termijn. Het UFMP heeft draagvlak en slagkracht omdat alle stakeholders betrokken zijn.