Welke rol hebben bomen in jouw gemeente?

Lang leve(n) de grote bomen!?

Was het maar zo'n feest. Maar helaas leven de meeste bomen niet zo lang. Onderzoek wijst uit dat heel veel stadsbomen een levensverwachting hebben van minder dan 30 jaar. Ze zijn afgestorven of worden gekapt terwijl ze nog maar klein zijn en weinig bijdragen op het gebied van ecosysteemdiensten.

We hebben grote gezonde bomen nodig! Want dit zijn de bomen die een significante rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Lang leve de grote bomen dus!

Maar hoe gaan we dat bereiken? Bij deze vraag gaan we tijdens de Pius Floris Roadshows uitgebreid stilstaan. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar het belang van grote gezonde bomen en bediscussiëren we hoe we ze het beste kunnen beschermen en beheren. Daarbij nemen wij u tevens mee in een nieuwe ontwikkeling waarbij we doeltreffend boombeleid en boombeheer borgen in een Urban Forestry Management Plan.


Data Roadshows 2022

Elk jaar trekken we het land door met een aantal unieke Roadshows. De Pius Floris Boomverzorging Roadshows zijn een uitgelezen kans om in relatief korte tijd kennis te maken met ons bedrijf en kennis op te doen van de belangrijkste ontwikkelingen op ons vakgebied. Op de onderstaande data vinden de Roadshows 2022 plaats. 

Drachten

22 november 2022

Van der Valk Drachten

12:00 - 17:00 uur

Rhenen

23 november 2022

Residence Rhenen

12:00 - 17:00 uur

Amsterdam

24 november 2022

Rosarium Amsterdam

12:00 - 17:00 uur

Eindhoven

25 november 2022

High Tech Campus Eindhoven

08:30 - 13:00 uur


Wat is de 3-30-300 regel?

De vuistregel 3-30-300 houdt in dat iedere burger vanuit zijn huis minimaal drie bomen moet kunnen zien, dat in iedere buurt 30% van de omgeving bedekt moet zijn met boomkronen en dat iedereen maximaal 300 meter van de dichtstbijzijnde grote groene ruimte (park) moet wonen.

Deze regel vuistregel richt zich op de cruciale bijdragen van stadsbossen en andere stadsnatuur aan onze gezondheid en ons welzijn. Volgens Cecil Konijnendijk is 3-30-300 'de vuistregel voor groenere en gezonde gemeenten'. 

Hoe de 3-30-300 regel toegepast kan worden in uw situatie hoort u tijdens de Pius Floris Roadshows van Cecil Konijnendijk zelf.

Gastspreker Prof. Dr. Cecil Konijnendijk

Speciale gastspreker tijdens de Roadshows 2022 is Prof. Dr. Cecil Konijnendijk van Nature Based Solutions Institute uit Barcelona. In 2021 lanceerde hij de 3-30-300 vuistregel voor groenere en gezonde steden; een regel die inmiddels wereldwijd wordt geïntegreerd in stedelijk groenbeleid.

Cecil is een internationaal deskundige op het vlak van onderzoek en beleidsadvies in urban forestry. Hij heeft gewerkt met gemeenten en nationale overheden in meer dan 30 landen. Recent schreef hij een ‘policy brief’ over urban forestry voor de Verenigde Naties en was hij een van de ontwikkelaars van Birmingham’s nieuwe Urban Forest Master Plan. In Nederland heeft Cecil gewerkt met steden als Arnhem, Den Haag en Ede. 


Peiling Pius Floris Roadshows 2022

Tijdens de Pius Floris Roadshows is er ruimte voor interactie en discussie. Daarom zijn we erg benieuwd naar uw mening over een aantal onderwerpen die tijdens de Roadshows aan bod komen. Deze peiling helpt ons daarbij. Deelname is volledig anoniem!  

U kunt deelnemen door de QR-code te scannen of via onderstaande link direct naar de peiling te gaan.