De 3-30-300 regel

In februari 2021 lanceerde Cecil Konijnendijk de 3-30-300 regel. De vuistregel 3-30-300 houdt in dat iedere burger vanuit zijn huis minimaal drie bomen moet kunnen zien, dat in iedere buurt 30% van de omgeving bedekt moet zijn met boomkronen en dat iedereen maximaal 300 meter van de dichtstbijzijnde grote groene ruimte (park) moet wonen. Deze regel richt zich op de cruciale bijdragen van stadsbossen en andere stadsnatuur aan onze gezondheid en ons welzijn. Hoe de 3-30-300 regel toegepast kan worden in uw situatie hoort u tijdens de Pius Floris Roadshows van Cecil Konijnendijk zelf.

Beschermen en behouden van grote bomen

Gezonde grote bomen leveren meer ecosysteemdiensten dan kleine bomen. In de praktijk zien we dat er veel energie gestoken wordt in de aanplant van nieuwe bomen, terwijl de grote oude bomen in rap tempo uit onze dorpen en steden verdwijnen. Wij geloven dat we grote oude bomen zo lang mogelijk moeten behouden. Dit vraagt om een goede bescherming maar ook om efficiënte kennisdeling onder zowel particuliere als gemeentelijke boomeigenaren. Des te meer mensen op de hoogte zijn van de unieke kwaliteiten van grote stadsbomen des te meer draagvlak er zal zijn voor de duurzame instandhouding ervan. 


Onderhoud van grote bomen

Des te groter het kroonvolume van een gezonde boom, des te meer ecosysteemdiensten de boom levert. Goed boomonderhoud draagt bij aan de ontwikkeling van gezonde en veilige bomen. Echter, het onderhoud van de kroon van volwassen bomen beperkt zich in de praktijk veelal tot het verwijderen van afgestorven takken terwijl structurele snoei uitblijft. Het snoeien van volwassen bomen door middel van de uitdunsnoei is uitermate efficiënt gebleken en draagt bij aan het functioneren en de levensduur van oude grote bomen.

Nieuw: Urban Forest Master Plan

Een Urban Forest Master Plan schetst een visie op de ontwikkeling van het complete bomenbestand in een dorp of stad. Het betreft dus zowel de gemeentelijke als de particuliere bomen. Het is plaats specifiek en schetst de ambities van alle belanghebbenden die van een goed functionerend Urban Forest profiteren. Het biedt een lange termijn kader (20 jaar +) waarin strategische plannen, zoals programma's voor het planten van bomen, kunnen worden ontwikkeld. Het Urban Forest Master Plan omschrijft daarbij concrete doelstellingen waarvan de realisatie regelmatig getoetst kan worden. Pius Floris Boomverzorging werkt bij de ontwikkeling van Urban Forest Master Plans samen met Nature Based Solutions Institute.